Зямля беларуская


Зямля беларуская. Вiцебск. На скрыжаваннi часоў

Калі па-над любімаю Дзвіной
Неспяшлівыя воблакі праходзяць,
Ты не спяшай, падумай i пастой:
То не аблокі, а плывуць стагоддзі
Высока, як далёкія вякі,
І нізка, як нядаўнія трывогі,
А ты стаіш на беразе paкi
Ля тысячагадовае дарогі.

У лета 974 вялiкая княгiня Вольга, жонка Iгара сына Рурыка, перамогшы яцьвягаў i печанегаў, вярталася з паходу по Заходней Дзьвiне. На адным з яе стромкiх берагоу княжыцкiе дружыны вырашылi спынiцца на адпачынак. Вольгу так упадабала гэтае месца, што засталася тут аж на два гады. Загадала закласцi замак драуляны, i назваля яго ад ракi Вiцьбы Двiцебскам. Так пачынаецца вiцебскi гарадскi летапiс, спiсаны Сцяпанам Аверкам з хронiкi Мiхаiла Панцырнага 1760 года. З тых часоў шмат вады пранеслi чорныя хвалi Дзвiны, а прыгожая легенда вабiць, прытягвае, надхняе.

Зямля беларуская. Волаты зямлi Вiцебскай

Зямля беларуская. Верхнядзвiнская адысея

Зямля беларуская. Над Ушачамі восень плыве...

Зямля беларуская. Спрадвечная талака

Зямля беларуская. Шуміліна. Вяртанне да вытокаў

Зямля беларуская. Шаркаўшчынская мара

Зямля беларуская. Сянно з блакітнымі вачыма

Зямля беларуская. Расоншчына - край крышталёвых рос

Зямля беларуская. Пастаўскія фарбы

Зямля беларуская. Спадчына зямлi Аршанскай

Зямля беларуская. Святло мiёрскiх зор

Зямля беларуская. Лёзна Гарадок, як на карцінцы

Зямля беларуская. Запаветныя сцежкi Лепельшчыны

Зямля беларуская. Паўночны гарадок

Гарадоччына, самая поунач Беларусi. Суровая хараство бясконцых лясных гушчароў i халодная бездань частукiх язёраў стагоддзямi перапляталiся тут са сцiплым норавам месцiчау. iх невыразнай прыгажосцю, неспешным спосабам жыцця i тонкiм народным гумарам. Часам здаецца, аутар Тараса на парнасе пiсаў сваю паэму што называецца з натуры. I нават сёння на гарадоччыне захавалася тое, про что так трапна расказаў Веранiцын 150 гадоў таму.

Зямля беларуская. Гармонія Глыбоччыны

Зямля беларуская. Дуброуна. Тайна сiвога Дняпра

Зямля беларуская. Докшыцы. Паміж Бярэзінай і Віліяй

Зямля беларуская. Подых чашніцкай зямлі.

Зямля беларуская. Браслаўскія азёры