Зямля беларуская


Зямля беларуская. Верхнядзвiнская адысея

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Бешанковічы

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Вiцебск. На скрыжаваннi часоў

Калі па-над любімаю Дзвіной Неспяшлівыя воблакі праходзяць, Ты не спяшай, падумай i пастой: То не аблокі, а плывуць стагоддзі Высока, як далёкія вякі, І нізка, як нядаўнія трывогі, А ты стаіш на беразе paкi Ля тысячагадовае дарогі. У лета 974 вялiкая княгiня Вольга, жонка Iгара сына Рурыка, перамогшы яцьвягаў i печанегаў, вярталася з паходу по Заходней Дзьвiне. На адным з яе стромкiх берагоу княжыцкiе дружыны вырашылi спынiцца на адпачынак. Вольгу так упадабала гэтае месца, што засталася тут аж на два гады. Загадала закласцi замак драуляны, i назваля яго ад ракi Вiцьбы Двiцебскам. Так пачынаецца вiцебскi гарадскi летапiс, спiсаны Сцяпанам Аверкам з хронiкi Мiхаiла Панцырнага 1760 года. З тых часоў шмат вады пранеслi чорныя хвалi Дзвiны, а прыгожая легенда вабiць, прытягвае, надхняе.

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Святло мiёрскiх зор

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Паўночны гарадок

Гарадоччына, самая поунач Беларусi. Суровая хараство бясконцых лясных гушчароў i халодная бездань частукiх язёраў стагоддзямi перапляталiся тут са сцiплым норавам месцiчау. iх невыразнай прыгажосцю, неспешным спосабам жыцця i тонкiм народным гумарам. Часам здаецца, аутар Тараса на парнасе пiсаў сваю паэму што называецца з натуры. I нават сёння на гарадоччыне захавалася тое, про что так трапна расказаў Веранiцын 150 гадоў таму.

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Волаты зямлi Вiцебскай

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Сянно з блакітнымі вачыма

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Спадчына зямлi Аршанскай

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Над Ушачамі восень плыве...

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Дуброуна. Тайна сiвога Дняпра

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Расоншчына - край крышталёвых рос

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Запаветныя сцежкi Лепельшчыны

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Лёзна Гарадок, як на карцінцы

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Шаркаўшчынская мара

01.03.2009 13:00
Читать дальше

Зямля беларуская. Браслаўскія азёры

01.03.2009 13:00
Читать дальше
1 - 15 из 21